UVskole godkendt af Erhvervsstyrelsen som digitalt bogføringssystem

Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan dele nyheden om, at UVskole er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med bogføringsloven! Det betyder, at UVskole er blevet godkendt som et standard bogføringssystem, der lever op til kravene i bogføringsloven.

Ændringerne til bogføringsloven danner grundlag for, at det tidskrævende arbejde med bogføring bliver digitaliseret og indberetninger til det offentlige bliver automatiseret. Med krav om digital bogføring og krav til digitale bogføringssystemer, bliver det bl.a. lettere at bogføre køb- og salg, afstemme bogføringen med banken og indberette årsregnskab og moms. 

For skolens revisor er det nemt at kontrollere, at skolen overholder lovgivningen for digitalt bogføringssystem. Da det er leverandørens ansvar hvis økonomisystemet er godkendt. Hvorimod det er skolens ansvar hvis skolens økonomisystem ikke er godkendt.

 

Erhvervsstyrelsens godkendelse er et kvalitetsstempel for det store arbejde, der bliver lagt i at sørge for, at UVskole selvfølgelig lever op til bogføringslovens krav til digitalt bogføringssystem. 

En række nye funktioner

Af ny funktionalitet direkte relateret til bogføringsloven, som bliver implementeret i løbet af 2024 kan bl.a. nævnes: 

 • Sikring af kontrolspor 
 • Digital bilagsopbevaring 
 • Opbevaring af registreringer og bilag i 5 år, også efter driftsaftale er opsagt 
 • Passende tekniske og organisatoriske it-sikkerhedsforanstaltninger som minimum: 
  a) netværkssikkerhed b) adgangsstyring c) leverandørstyring d) backup e) logning f) beredskab og reetablering samt g) databeskyttelse 
 • Understøttelse af formaterne OIOUBL og Peppol BIS til automatisk fremsendelse og modtagelse af e-faktura 
 • Afstemning af bogføring med bankkonto 
 • Mulighed for brug af offentlig standardkontoplan 
 • Korrekt bogføring via en Bogføringsguide 
 • Deling af virksomhedens bogføringsdata efter et format fastsat af myndighederne