Zenbi

Zenbi er en komplet digital platform til efterskoler. Med Zenbi har lærere, administrative medarbejdere, elever og forældre et fælles udgangspunkt for den daglige kommunikation.Det er også i Zenbi, I planlægger skemaer og arbejdstid, og
lærerne håndterer deres daglige
administrative opgaver

Hvad er Zenbi?

Zenbi er UVdatas samarbejdspartner, der laver markedets bedste internetløsning, som også er kaldt Zenbi. 

Zenbi platformen kan bruges af alle, som er tilknyttet jeres efterskole, og platformen tilpasses den enkelte bruger. På den måde kan Zenbi både bruges som f.eks. et intranet og pædagogisk værktøj for lærerne, et skoleintra for eleverne og forældrene, et online økonomi- og lønsystem og en kommunikationsplatform de forskellige aktører imellem.

Den store fordel ved Zenbi er altså, at alle informationer er samlet ét sted, så I ikke skal bruge tid på f.eks. at indtaste de samme oplysninger om en elev eller medarbejder i flere forskellige systemer. Dermed sparer I tid på administration, som kan bruges der, hvor det virkelig betyder noget – nemlig hos jeres elever.

Udvalgte funktioner i Zenbi

Kommunikation

Personer med adgang kan nemt sende beskeder, oprette opslag eller sende filer til elever, forældre, personale, bestyrelse afhængigt af hvem I giver adgang til Zenbi.

Pædagogisk værktøj

Styrk jeres pædagogiske indsat med overblik over fravær, dagbog, handleplaner, evalueringer mm.

Planlægning

Håndterer alle medarbejderes arbejdstid, mødetid, skemaer og kalendere. Herfra planlægges skoleåret og udgives til de berørte medarbejdere og elever i flere trin

Vil du vide mere om Zenbi?

Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvilke muligheder I kan få med UVskole