*Vi vil løbende opdatere denne side med nye informationer

Uddannelse og opstart

Vi  står over for spændende forandringer som følge af den nye bogføringslov, og for os handler det om at sikre, at vores kunder er godt forberedte og rustet til succes. 

Ny bogføringslov, nye muligheder

Vi ønsker, at vores kunder føler sig trygge og forberedte på de nye muligheder, som den nye bogføringslov bringer med sig. Selvom den nye bogføringslov kan medføre ændringer i visse arbejdsgange på skolen, forventer vi, at I vil opleve en bedre understøttelse af økonomiopgaverne i UVskole. Derfor vil vi invitere til flere kurser og webinarer. 

Pilotdriftsskoler

I den indledende fase vil vi introducere de nye funktioner for en udvalgt gruppe af pilotdriftsskoler, som har indvilliget i at teste den nye funktionalitet af. Feedback fra disse pilotdriftsskoler vil give os indsigt i eventuelle justeringer, der skal foretages, før funktionerne gøres tilgængelige for resten af brugerne på UVskole.

Selvom UVskole er blevet godkendt af Erhversstyrelsen, vil vi gerne sikre os, at alt køre problemfrit, inden alle brugere skal bruge de nye funktioner. Vi mener, at det er vigtige at have feedback fra vores brugere for at forbedre og tilpasse UVskole, så vi sammen kan skabe det bedste værktøj. 

 

Pilotdriftsskoler på besøg

Onsdag d. 17. april åbnede vi dørene for syv skoler, der har sagt ja til at være pilotdriftsskoler på den nye funktionalitet om bogføringsloven. De blev introduceret til opgaven som pilotskole og fik mere at vide om, hvilke funktioner de skal afprøve og hvorfor.

Skolerne glæder sig meget til at komme i gang – det gør vi også!

Vi bruger arbejdet med pilotsdriftskolerne meget målrettet i vores arbejde med bogføringsloven. Således vil tilbagemeldingerne fra pilotskolerne påvirke, hvordan vi laver: 

 • Vejledninger til den nye funktionalitet der udfærdiges løbende
 • Webinar – korte webinarer der viser funktionerne og hvor vi svarer på spørgsmål, som optages og lægges på UVskole
 • Kurser – fysiske hvor der arbejdes med egne data i de nye funktioner
 • Og sidst men ikke mindst, så får vi afprøvet de nye funktioner grundigt, inden de rulles ud til alle skolerne.
 

Og pilotdriftsskolerne får også noget ud af det:

 • De ser som de første den nye NBL-funktionalitet
 • De kommer rigtig godt i gang med de nye funktioner
 • De får gratis oprettelse til NemHandel og BankConnect
 • De får mulighed for at påvirke vores udviklingsarbejde og vores informationsmateriale til andre skoler.
 

Følgende skoler er med i pilotdriftssamarbejdet:

 • Skipper Clement Skolen
 • Klostermarkskolen 
 • Sct. Mariæ Skole 
 • Aalborg Steiner 
 • Aalborg Friskole 
 • Guldbæk Friskole 
 • Lyngbjerggårdskolen 

Hvordan er forløbet?

Vi  står over for spændende forandringer som følge af den nye bogføringslov, og for os handler det om at sikre, at vores kunder er godt forberedte og rustet til succes. 

Apr. - maj

Pilotdriftsskoler tester de nye funktioner i UVskole.

Jun. - jul.

Der udsendes invitationer til kurser og webinar. Tilmeldingen kommer til at foregå i vores kursuskatalog.

Sep. - okt. - nov.

Fysiske kurser med workshops og webinar.